تلمبه باد پائی پیستونی تک پمپ

ITEM NO. : KFP-101
1x450 سی سی سیلندر
100 PSI فشار کاری
  • دارای والف فلزی
  • دارای قفل محکم و با دوام
  • تلمبه پایی با سیلندر پیستونی استیل
  • فشارسنج با اندازه گیری حداکثر 11 بار
  • دارای سوزن اضافی و رابط سیلندر تمام فلزی
  • سایز پمپ به طول 12 سانتی متر و قطر 5/5 سانتی متر
  • سیستم اتصال مستحکم بدنه جهت کارکرد در دراز مدت
  • دارای نازل اضافه جهت کاربری تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت
  • مجهز به سیلندرپیستونی جهت ایجاد فشار خروجی و اثر بخشی عملکرد