سم پاش 2 لیتر

ITEM NO. : KPS-102
2 لیتر ظرفیت مخزن
  • ایده آل برای مصارف کود، علف کش و سموم حشره کش بر پایه آب
  • مورد استفاده جهت اسپری کردن محلول های شوینده یا مواد محافظ فاقد حلال